UK Eco Schools Site

Cyngor Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire County Coucil

Ysgolion Sir Gaerfyrddin gyda'r Fflag Werdd / Carmarthenshire Schools with Green Flag

English Version

Manylion Cyswllt

Cymdeithas

Enw

Cyfeiriad

Ffôn + E-bost

Swyddog Maes

Eco Sgolion

Gerry Taylor
Gerry Taylor

Cadw Cymru'n Daclus
33-35 Heol Eglwys Gadeiriol
CAERDYDD
CF11 9HB

Ffôn : 01994 231866

E-bost :
zoot@dial.pipex.com

Ymgynhorydd Gwyddoniaeth

Adran Addysg a Gwasanaethau Cymunedol Sir Gaerfyrddin

Mike Evans
Mike Evans

Canolfan Griffith Jones
SÂNCLER
Sir Gaerfyrddin
SA33 4BT

Ffôn : 01994 231866

E-bost :
cais@sirgar.gov.uk

Ymgynghorydd Cysylltiol Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Amgylcheddol

Adran Addysg a Gwasanaethau Cymunedol Sir Gaerfyrddin

Geraint Bevan
Geraint Bevan

Canolfan Griffith Jones
SÂNCLER
Sir Gaerfyrddin
SA33 4BT

Ffôn : 01994 231866

E-bost :
cais@sirgar.gov.uk

Swyddog Bioamrywiaeth

Adran Datblygu Economaidd a'r Amgylchedd

Rosie Carmichael
Logo Bioamrywiaeth

Heol Llansteffan
Tre-Ioan
CAERFYRDDIN
Sir Gaerfyrddin

Ffôn : 01267 224342

E-bost :
environment@carmarthenshire.gov.uk

Swyddog Cynaliadwyedd

Adain Polisi & Chyllid
Adran Yr Amgylchedd

Tina Brice

Heol Llansteffan
Tre-Ioan
CAERFYRDDIN
Sir Gaerfyrddin

Ffôn : 01267 224342

E-bost :
environment@carmarthenshire.gov.uk

Environmental Policy Manager

Adran Datblygu Economaidd a'r Amgylchedd

 Kendal Davies

Heol Llansteffan
Tre-Ioan
CAERFYRDDIN
Sir Gaerfyrddin
SA31 3LZ

Ffôn : 01267 224320

Ffacs : 01267 232973

E-bost : jkdavies@carmarthenshire.gov.uk

Aseswyr Eco Sgolion
Athrawes Ymgynghorol

Adran Addysg a Gwasanaethau Cymunedol Sir Gaerfyrddin

Karen Thomas

Canolfan Griffith Jones
SÂNCLER
Sir Gaerfyrddin
SA33 4BT

Ffôn : 01994 231866

E-bost :
cais@sirgar.gov.uk

Cynorthwy-ydd Cynaliadwyedd

Adran Yr Amgylchedd

 Rhiannydd Williams

Heol Llansteffan,
Tre-Ioan,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin,
SA31 3LZ

Ffôn : 01267 224304

E-bost : RhAWilliams@carmarthenshire.gov.uk

Nôl / Back

© 2002 - Cyngor Sir Caerfyrddin / Carmarthenshire County Council